Skip to content

کارگاه روش تحقیق 18 بهمن ماه 1402

کارگاه روش تحقیق 18 بهمن ماه 1402 ویژه اساتید و دانشجویان

کارگاه روش تحقیق 18 بهمن ماه 1402 ویژه اساتید و دانشجویان جهت سطح ارتقای کیفی طرح ها و پایان نامه ها توسط مرکز تحقیقات داندانپزشکی در ساختمان اداری طوبی برگزار خواهد شد.

شماره تماس کارشناس مرکز: 09119490434